Impresum

Servis provajder:

Henkel Srbija d.o.o.

Sedište:

Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd

Adresa i telefon:

Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd
Tel: +381 11 207 22 00
Fax: +381 11 207 22 94

Trgovinski registar:

BD 2233, Agencija za privredne registre

PDV ID broj:

100472093

E-Mail kontakt:

Korporativne komunikacije: email