Fa i održivost

Fa pridaje veliki značaj zaštiti okoline. Saznajte više o našem angažovanju za održivost i našem partnerstvu niže.

Plastic banka i socijalna plastika

Od 2017. Henkel sarađuje sa socijalnom kompanijom Plastic bankom kako bi pomogli da se smanji količina plastičnog otpada koji završava u okeanima.

Pastic banka je osnovana 2013. godine sa ciljem da se bori protiv plastike u okeanima i siromaštva, dva svetska izazova. Plastic banka stvara etičke reciklirajuće ekosisteme u obalnim zajednicama i reciklira sakupljeni otpad za buduću upotrebu. Njihov koncept: meštani sakupljaju plastični otpad sa plaža ili zemlje i menjaju ga za novac ili (socijalne) prednosti. 

Kako to funkcioniše?

Osnovni cilj Plastic banke je da se smanji plastika u okeanima tako što se plastični otpad zaustavi pre nego što stigne do reka i okeana, a istovremeno se poboljšava život ljudi koji žive u siromaštvu. Kako bi se postigao taj ambiciozni cilj, Plastic banka je razvila etičke reciklirajuće ekosisteme za prikupljeni plastični otpad.

  1. Plastic Banka gradi centre za prikupljanje u državama sa visokim nivoima siromaštva i nerazvijenim sistemom za prikupljanje otpada.
  2. U mestima gde se nalaze centri Plastic banke, lokalna populacija može da sakuplja plastiku sa plaža ili zemlje i da je donese u centre.
  3. Prema težini prikupljenog plastičnog otpada i u zavisnosti od tipa materijala, sakupljači dobijaju nadoknadu, kao što su časovi za decu, medicinsku podršku, tehničku podršku ili novac.
  4. Plastik banka zatim pretvara prikupljenu plastiku u recikliranu plastiku koju mi zovemo Social Plastic®. Social Plastic® se može koristiti kako bi se stvorili novi proizvodi, kao što je naš Fa 250ml transparentna bočica!

Henkel podržava tekuće projekte na Haitiju, Filipinima, Indoneziji i daće značajne donacije za razvoj novih filijala u Egiptu.

Želite da saznate više? Pogledajte Henkelovu stranicu o partnerstvu sa Plastik bankom:Plastic Bank Partnership (henkel.rs)