Impresum

Servis provajder:

 

Henkel Srbija d.o.o.

 

Sedište:

 

Bulevar Oslobođenja 383
11000 Beograd

 

Adresa i telefon:

 

Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd
Tel: +381 11 207 22 00
Fax: +381 11 207 22 94

 

Trgovinski registar:

 

BD 2233, Agencija za privredne registre

 

PDV ID broj:

 

100472093

 

E-Mail kontakt:

 

Korporativne komunikacije: email