PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA I POPIS DOBITNIKA

Član 1: ORGANIZATOR

 

Kreativni konkurs priređuje i organizuje Henkel Srbija i Mercator Srbija, u daljem tekstu Organizator.

 

Da bi se izbegla bilo kakva sumnja, Facebook ni na koji način ne sponzoriše, ne podržava niti kontroliše ovaj konkurs, niti je povezan sa njim. 

Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTO SPROVOĐENJA KONKURSA

 

🌞 🌦️Neki obožavaju leto, neki zimu i sneg dok treći uživaju u zvuku kiše i jesenjim bojama prirode. Upravo zato želimo da budete kreativni i opišete nam vaše omiljeno vreme za odmor i predah jer na vašu adresu može stići poklon iznenađenja. 👇 Sve što bi trebalo napraviti je:

 1. Kupiti bilo koja dva Fa deo sredstva i/ili gela za tuširanje u Mercator, Idea ili Roda prodavnicama za vreme trajanja kreativnog konkursa;
 2. Sačuvajte račun kako biste imali dokaz o kupovini;
 3. Budite kreativni i u komentaru nam opišite vaše omiljeno vreme za odmor i predah.

🎁 Najkreativnije odgovore ćemo nagraditi sa 3x Xiaomi Mi Pro 2 električna trotineta, 5x Garmin pametnim satovima, 30 x Fa poklon paketa i  50 x Fa boca za vodu. Kreativni konkurs traje u periodu 01.08. – 31.08.2021. i zato požurite po svoje Fa proizvode i pustite mašti na volju prilikom pisanja komentar.

 

Pravilnik kreativnog konkursa dostupan je na sledećem linku 👉 https://bit.ly/PRAVILAKREATIVNOGKONKURSA . Aktivacija se odnosi samo na punoletne stanovnike Republike Srbije. U obzir će se uzimati samo autorski odgovori.

 

Sprovodi se u svrhu promocije Fa brenda  i Organizatora, na teritoriji Republike Srbije.

 

Kreativni konkurs traje u periodu 01.08. – 31.08.2021.

Član 3: PODRUČJE PROMOCIJE

 

Promotivni materijali će biti dostupni na Fb stranici Fa FeelFantastic:

 

https://www.facebook.com/FaSrbija/

Član 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

 

Nagrade : 3x Xiaomi Mi Pro 2 električna trotineta, 5x Garmin pametnim satovima, 30 x Fa poklon paketa i  50 x Fa boca za vodu. Nagrada se ne može zameniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Dobitnik prihvata uslove konkursa i obaveze koje iz njega proizlaze.

Član 5: PRAVO UČESTVOVANJA

 

Pravo učestvovanja u kreativnom konkursu imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina sa prebivalištem u Republici Srbiji, korisnici društvene mreže Facebook, osim radnika Henkela, organizatora i članova žirija kao i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Član 6: KAKO UČESTVOVATI U KREATIVNOM KONKURSU

 

U periodu trajanja konkursa zadatak korisnika će biti da ispod Facebook objave koju kreira Organizator daju odgovor i najkreativnije će Organizator nagraditi. Stručni žiri, koji čine zaposleni u Henkel Srbija, izabraće 88 najkreativnijih odgovora na pitanje „Opišite vaše omiljeno vreme za odmor i predah“ i nagraditi. Učestvovanjem u ovom kreativnom konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 7: ODABIR DOBITNIKA

 

Izbor dobitnika se vrši po principu najkreativnijeg odgovora, kako je navedeno u članu 6 iznad. Mercator Srbija će ukupno podeliti 88 nagrada. Pobednici će biti kontaktirani od strane Organizatora preko društvene mreže Facebook, a najkasnije 96 sati od završetka konkursa.

Član 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

 

Dobitnik će biti pozvan da u roku od tri dana Organizatoru dostavi podatke za dostavu nagrade. Nagrada će se poslati putem pošte ili kurirske službe. Rok za dostavu nagrade je 90 dana od dana kada je dobitnik poslao adresu. Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje lične podatke, pogledajte odeljak „Lični podaci“  ispod.

 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitnicima.

 

Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide ili zabrane nastale zbog državnih praznika, vanrednog stanja ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost, vreme isporuke, ili uživanje nagrada, odnosno na transport/slanje nagrade. Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizilazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je dobitnik ostavio/la netačni.

Član 9: LIČNI PODACI

 

Rukovalac podacima koje učesnici dostave tokom kreativnog konkursa je Organizator.

 

Lične podatke koje učesnik dostavi Organizatoru u skladu sa članom 8, Organizator će obrađivati isključivo u svrhu odabira dobitnika i nakon toga, slanja nagrada dobitnicima, i to u skladu sa ovim Pravilima konkursa. Organizator će takođe označiti dobitnike u komentaru na zvaničnoj Instagram stranici.

 

Organizator će, nakon slanja nagrada dobitnicima, a najkasnije u roku od 3 meseca od dana pisanog dokaza o prijemu nagrade, izbrisati i lične podatke dobitnika.

 

Dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. Lični podaci učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, u svrhu naznačenu iznad i u meri i za vreme koje je neophodno.

 

Dobitnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava za posledicu može imati nemogućnost preuzimanja nagrade osvojene u kreativnom konkursu. Lični podaci dobitnika mogu biti ustupljeni trećim licima - kurirskim službama koje će dobitnicima kreativnog konkursa dostavljati nagrade.

 

Za više informacija o načinu na koji Organizator obrađuje lične podatke, pogledajte Pravila privatnosti.

Član 10: POREZI

 

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Član 11: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG KONKURSA

 

Kreativni konkurs može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, što uključuje, bez ograničenja, štrajkove, ratne ili terorističke akte, vanredna stanja, građanske ili vojne smetnje, nuklearne ili prirodne katastrofe ili pandemije, te prekide, gubitak ili neispravnost uslužnih programa, komunikacija ili računarskih (softverskih i hardverskih) usluga. Učesnici će o prekidu kreativnog konkursa biti obavešteni putem službene stranice Organizatora.

POPIS DOBITNIKA

 1. Božana Filipović Kovačević - sat
 2. Jaca R Stanojevic - sat
 3. Anđela Budić – sat
 4. Đorđe Asanović - sat
 5. Bojan Boki Karanfilovic - sat
 6. Paunov Tamara - trotinet
 7.  Ivan Rajcic - trotinet
 8. Jasnica Zivkovic - trotinet
 9. Jelena Stevanovic - paket
 10. Николина Тривуновић - paket
 11. Antoanela Nela - paket
 12. Jelica Dacic - paket
 13. Ilija Ljubomirovic - paket
 14. Николета Андрић - paket
 15. North Bane Riders - paket
 16. Jelena Aritonovic - paket
 17. Marija Milić - paket
 18. Jelena Radisavljevic - paket
 19. Filip Obradović - paket
 20. Mirela Čašić - paket
 21. Rajka Vlaisavljevic - paket
 22. Olivera Momirov - paket
 23. Katarina Kaćica - paket
 24. Mladjan Ristic - paket
 25. Jelena Stefanovic - paket
 26. Mirjana Radmilovic - paket
 27. Stefan Stojanovic - paket
 28. Aleksandra Vojinovic - paket
 29. Алберт Топић - paket
 30. Ileana Belu - paket
 31. Natasa Trisic - paket
 32. Jelena Stamenkovic - paket
 33. Zevs Hera Ivan Dumitrovic - paket
 34. Vera Pavličić - paket
 35. Dragana Eraković - paket
 36. Ana Stanojevic - paket
 37. Jelena Pavlović - paket
 38. Simona Tina Milutin DadaMoca - paket
 39. Predrag Peđa Komarac - flašica
 40. Svetlana Stanimirovic - flašica
 41. Milena Jovanovic - flašica
 42. Marko Jovanović - flašica
 43. Danka Mirković - flašica
 44. Boba Tosic - flašica
 45. Dare Stevanovski - flašica
 46. Bojan Popovic - flašica
 47. Andrijana Lekic - flašica
 48. Jelena Djuric - flašica
 49. Tamara Jokić - flašica
 50. Ana Anchy - flašica
 51. Stojanka Trivunovic - flašica
 52. Dijana Dixy Djordjevic - flašica
 53. Крста Симовић - flašica
 54. Jovana Lekic - flašica
 55. Marko Kulincevic - flašica
 56. Dragana Nedeljkovic - flašica
 57. Natasa Mracajac - flašica
 58. Biljana Biky Skular - flašica
 59. Srdjan Protic - flašica
 60. Branko Krstic - flašica
 61. Milena Skular - flašica
 62. Tanja Janković - flašica
 63. Ljiljana Ristic - flašica
 64. Valentina Sorgic Mirosavljevic - flašica
 65. Danijela Nikolić - flašica
 66. Dragan Ristic - flašica
 67. Lazar Jovanović - flašica
 68. Mina Tošev - flašica
 69. Ana Radovanovic - flašica
 70. Jelena Bekic - flašica
 71. Aleksandra Jankovic - flašica
 72. Magdalena Petronijevic - flašica
 73. Dejan Djordjevic - flašica
 74. Тома Тошић - flašica
 75. Viktor Kucevic - flašica
 76. Биљана Стевановић - flašica
 77. Marija Jankovic - flašica
 78. Olivera Krčmar - flašica
 79. Ана Јовановић - flašica
 80. Nela Jovanovic - flašica
 81. Nebojsa Mijailovic - flašica
 82. Sandra Tomić - flašica
 83. Marija Maja Boskov - flašica
 84. Mira Stanić - flašica
 85. Milovan Ristic - flašica
 86. Marija Djuric - flašica
 87. Djinovic Dusica - flašica
 88. Jelena Krcmar - flašica